Tag: Aleksy Bień

1918 – Zagłębie Dąbrowskie

prof. dr hab. Dariusz Nawrot Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim   1. Dążenia niepodległościowe przed 1918 rokiem Zagłębie Dąbrowskie to region geograficzno-historyczny w zachodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem. Zaczął się on wyodrębniać po III rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 roku, kiedy liczące 2230Continue reading