O projekcie

W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę postawiliśmy pytania dotyczące przebiegu i konsekwencji wydarzeń jesieni 1918 roku na obszarze województwa śląskiego.

Celem projektu jest porównanie kluczowych wydarzeń związanych z odrodzeniem Polski w 1918 roku w różnych regionach znajdujących się w granicach dzisiejszego województwa śląskiego. Każdego z autorów poprosiliśmy o rozważenie następujących kwestii:

1. Źródła kształtowania się polskiego patriotyzmu na przełomie XIX/XX wieku w regionie; zakres poparcia społecznego dla idei niepodległościowej.

2. Syntetyczny opis przebiegu wydarzeń politycznych i społecznych w regionie 11 listopada 1918 roku.

3. Podobieństwa i różnice w pamięci o 1918 roku w regionie i w Polsce.

4. Rok 1918 w regionie w literaturze, sztuce i muzyce.

5. Regionalni bohaterowie wydarzeń listopada 1918 roku: prosimy o wskazanie w postaci listy maksymalnie trzech nazwisk (ułożonych hierarchicznie według znaczenia dla regionu w 1918 roku) z krótkim jednozdaniowym uzasadnieniem dla każdej postaci.

6. Współczesne miejsca pamięci wydarzeń 1918 roku w regionie.

W listopadzie 2018 roku, w ramach sesji naukowej poświęconej wydarzeniom 1918 roku organizowanej przez Komisję Historyczną PAN oddział w Katowicach i IBR BŚ, odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem autorów tekstów. Wówczas przedstawione zostaną również wyniki dyskusji internetowej. 

UWAGA: Teksty zamieszczone na portalu, można komentować po zalogowaniu. Rejestracja/logowanie dostępne są w sekcji komentarze pod każdym z tekstów.